Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Cestovné poistenie

V dnešnej dobe otvorených hraníc do sveta sa stáva povinnou batožinou do zahraničia cestovné postenie, na ktoré nemožno zabúdať pri plánovaní cesty za akýmkoľvek účelom.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie sa poskytuje vo forme balíčkov a môže zahŕňať:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • úrazové poistenie
  • poistenie zodpovednosti spôsobenej na cestách
  • poistenie batožiny
  • poistenie storno poplatkov, napr. za letenku

Mimoriadne dôležité je pred vycestovaním myslieť na poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nestačí mať iba európsky preukaz zdravotného poistenia z vašej zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhrádza iba základnú lekársku starostlivosť v zahraničí, ostatné náklady si hradí klient sám. Zdravotná poisťovňa neuhrádza ďalšie vyšetrenia, pobyt v nemocnici, prevoz z nemocnice alebo do nemocnice. Sumy za tieto zdravotné služby sú vysoké. Vzhľadom na to je veľmi dôležité pred vycestovaním, hoci aj na kratšiu dobu pobytu v zahraničí, chrániť sa pred nepríjemnosťami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ochorenia alebo úrazu a nechať sa poistiť.

Jednotlivé poisťovne poskytujú rôzne balíčky cestovného poistenia. Výhodné je obrátiť sa na sprostredkovateľov spoločnosti Capital Consult,s.r.o., ktorí poradia, aký balíček je pre vás výhodný v závislosti od toho kam cestujete, na akú dlhú dobu a za akým účelom. Cena poistného sa odvíja individuálne od požiadaviek klienta. Sprostredkovatelia vám poskytnú informácie aj o tom, čo robiť v prípade vzniku poistnej udalosti.

Späť na produky

Chcete lacnejšie poistenie?

Vyberte si prosím druh poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domov, bytov a domácností

Poistenie bytových domov

Majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Napíšte prosím Vašu požiadavku: