Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie (tiež KASKO poistenie) na rozdiel od PZP kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle a to aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. Nie je povinným zákonným poistením, iba v prípade, ak je vozidlo na lízing, alebo sa za neho spláca úver.

Havarijné poistenie ochráni vaše financie pred:

  • živelnými udalosťami, ako sú napr. záplavy, padnutie stromu, požiar
  • krádežou celého vozidla alebo jeho častí
  • poškodením vandalizmom alebo lúpežou
  • poškodením čelného skla alebo iných skiel
  • poškodením batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím
  • haváriou vozidla
  • prípadným úrazom alebo trvalým dôsledkom úrazu spôsobeným haváriou

Havarijné poistenie

Cena za havarijné poistenie podobne ako PZP závisí od typu motorového vozidla. Predovšetkým však od výšky finančného krytia, spoluúčasti a ceny za totálne zničenie auta v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti. Pri výbere je preto vhodné zvážiť, aké poistné udalosti si chcete dať poistiť a v akej výške krytia.

Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. vám poskytnú všetky informácie týkajúce sa výberu vhodného havarijného poistenia pre vaše motorové vozidlo.

Havarijné poistenie musí v sebe obsahovať totálne zničenie auta (tzv. totálku) v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy. Okrem riadnej havárie, ktorou je napr. zrážka s iným vozidlom alebo náraz do stromu, ňou môže byť aj zrážka so zvieraťom (napr. srncom), ktoré môže na vašom aute spôsobiť nemalé škody.

K havarijnému poisteniu poskytujú poisťovne balíčky rôznych asistenčných služieb, ktoré vám pomôžu pri riešení dopravných nehôd alebo nepredvídateľných udalostí, akou je napr. porucha auta na cestnej komunikácií. Asistenčné služby zabezpečujú poisťovne prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí vám napr. pomôžu odtiahnuť pokazené auto z diaľnice v zahraničí do najbližšieho servisu.

Územná platnosť havarijného poistenia je v rámci krajín EÚ. Ak dôjde k poistnej udalosti mimo Slovenska, vo väčšine prípadov stačí zavolať na asistenčné číslo poisťovne, ktorá vám zabezpečí asistenčné služby v danej krajine.

V prípade totálnej škody (krádež, zničenie) vám poisťovňa uhradí len trhovú cenu, ktorá zohľadňuje opotrebenie a ktorá je obyčajne výrazne nižšia ako pôvodná cena vozidla. Túto cenu ešte poisťovňa zníži o hodnotu vraku vozidla a spoluúčasť. GAP – poistenie finančnej straty vám rozdiel medzi trhovou cenou a pôvodnou cenou vozidla a prípadne aj spoluúčasť doplatí.

V poslednej dobe bývajú problémy s úhradou prasknutého skla od odskočeného kamienka. Poisťovne majú pravdu, že pred vami idúci vodič si nemôže byť vedomí, že vám rozbil sklo. Preto je tu možnosť si sklá v rámci PZP alebo havarijného poistenia pripoistiť.

Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. vám pomôžu vybrať najvýhodnejšie auto poistenie v rozličnom cenovom rozpätí. Ich skúsenosti nadväzujú na spoluprácu s jednotlivými poisťovňami, preto je pre klienta pri výbere vhodnej ponuky pomoc sprostredkovateľa veľkým prínosom pri jeho rozhodovaní.

Späť na produky

Chcete lacnejšie poistenie?

Vyberte si prosím druh poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domov, bytov a domácností

Poistenie bytových domov

Majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Napíšte prosím Vašu požiadavku: