Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Majetkové poistenie

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy

Okrem tradičných poistných krytí, ako je živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie skiel a zodpovednosti za škodu, tu patrí aj poistenie strojov, skupinové poistenie vozidiel, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia, alebo straty veci pri preprave.

Často sa klient rozhodne pre poistenie iba samotného objektu, prípadne poistenie vozidiel. Pozabudne na poistenie strojného zariadenia a zásob. Pri poistnej udalosti nastane prekvapenie, že celý objekt nezahrňuje aj uvedené poistné za zariadenia a zásoby.

Spoločnosť Capital Consult,s.r.o. ponúka svojich špecialistov pre poistenie podnikateľov. Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. priamo na mieste podnikania realizujú obhliadku a upozornia majiteľov na riziká, ktoré by mali byť predmetom poistenia.

Niekedy sa stane, že objekt je nedostatočne chránený pred krádežou. Licencovaní sprostredkovatelia upozornia na tieto nedostatky.

Podnikatelia svoje rozhodnutie realizujú vo výberových konaniach, kde práve zástupcovia poisťovní predkladajú výhody poistenia.

Z týchto dôvodov je vhodné využiť sprostredkovateľov Capital Consult,s.r.o., ktorí porovnávajú nielen výhody jednotlivých produktov poisťovní, ale aj určité obmedzenia v poistnom plnení, čo dáva klientom ucelený obraz pri správnom a informovanom rozhodovaní. Podstatnou výhodou služieb Capital Consult,s.r.o. je asistencia pri likvidácii poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody.

Majetkové poistenie

Poistenie zodpovednosť za škody zamestnancov

Nové technológie, ktoré používajú zamestnanci pri plnení svojich pracovných úloh, stoja zamestnávateľov nemalé investície. Preto v prípade ich úmyselného alebo neúmyselného poškodenia znášajú dôsledky zamestnanci, ktorí škodu spôsobili a to vo forme hmotnej zodpovednosti. Náhrady škôd môžu dosahovať vysoké sumy, ktoré je povinný zamestnanec znášať, napr. zrážkou zo mzdy.
Jednoduchým riešením, ako predísť takejto nepríjemnej situácií, je možnosť zamestnanca poistiť sa formou poistenia zodpovednosti za škody, ktoré je možné uzavrieť až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku. Je dôležité aj pri krytí škôd spôsobených riadením služobného vozidla zamestnancov.
Cena poistného sa určuje individuálne podľa povahy práce a rizika vzniku škody. V tejto oblasti vám vedia poskytnúť kvalifikované informácie sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o..
Späť na produky

Chcete lacnejšie poistenie?

Vyberte si prosím druh poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domov, bytov a domácností

Poistenie bytových domov

Majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Napíšte prosím Vašu požiadavku: