Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Poistenie bytových domov

spoločnosť Capital Consult,s.r.o. poskytuje vo svojom širokom portfóliu služieb aj poistenie bytových domov. Bytový dom predstavuje 4 a viac bytových jednotiek, kde viac ako 60% má slúžiť na bývanie. Poisťuje sa celý bytový dom aj s jeho stavebnými súčasťami, príslušenstvom, sklami, prípadne spoločnými zariadeniami. Objekty sa poisťujú ako dokončené stavby alebo pred dokončením či pri rekonštrukcii aj spolu s vedľajšími stavbami. Súčasťou poistenia môžu byť aj chodníky, ploty alebo stavebný materiál.

Poistenie bytových domov

Poistné riziká a poistné krytie je rozdelené na majetkové a zodpovednostné.

V majetkovom poistení sú poistenia spôsobené živelnou udalosťou, ďalej poistenie skla, krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím a vandalizmom.

V zodpovednosti sú riešené poistné udalosti, ktoré sú spôsobné za škody z vlastníctva bytového domu. Stačí, aby z objektu padajúca omietka spôsobila škodu na zdraví alebo majetku náhodným okoloidúcim a riešenie náhrady škody majiteľ objektu realizuje práve z uvedeného poistenia.

Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. umožňujú podľa požiadavky správcov budov realizovať ponuky s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Porovnávanie jednotlivých produktov ušetrí klientovi čas pri rozhodovaní a náklady pri platení poistného.

Späť na produky

Chcete lacnejšie poistenie?

Vyberte si prosím druh poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domov, bytov a domácností

Poistenie bytových domov

Majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Napíšte prosím Vašu požiadavku: