Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Produkty

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je poistením, ktoré musíme platiť zo zákona. Je zamerané na úhradu škôd, ktoré spôsobíme naším autom niekomu inému. Porovnaj ceny ONLINE čítaj viac...

Havarijné poistenie

na rozdiel od PZP kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle a to aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. Nie je povinným zákonným poistením, iba v prípade, ak je vozidlo na lízing, alebo sa za neho spláca úver. Porovnaj ceny ONLINE čítaj viac...

Poistenie domov, bytov a domácností

pre majiteľov domov, bytov, záhrad, chát, rozostavaných nehnuteľností a ďalších objektov poistenie na krytie rôznych rizík, ktoré môžu nastať v dôsledku živelnej pohromy, vykradnutia, zničenia alebo úmyselného poškodenia. Porovnaj ceny ONLINE čítaj viac...

Poistenie bytových domov

Bytový dom predstavuje 4 a viac bytových jednotiek, kde viac ako 60% má slúžiť na bývanie. Poisťuje sa celý bytový dom aj s jeho stavebnými súčasťami, príslušenstvom, sklami, prípadne spoločnými zariadeniami. čítaj viac...

Majetkové poistenie

Okrem tradičných poistných krytí tu patrí aj poistenie strojov, skupinové poistenie vozidiel, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia, alebo straty veci pri preprave. čítaj viac...

Cestovné poistenie

V dnešnej dobe otvorených hraníc do sveta sa stáva povinnou batožinou do zahraničia cestovné postenie, na ktoré nemožno zabúdať pri plánovaní cesty za akýmkoľvek účelom. Porovnaj ceny ONLINE čítaj viac...

Životné poistenie

Niekedy si ani neuvedomujeme, aké riziká podstupujeme pri plnení každodenných úloh, až kým nás život neprekvapí neočakávanou udalosťou, ako je napr. úraz alebo strata zamestnania. čítaj viac...

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie vám kryje náklady, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, napr. strata príjmu v dôsledku úrazu alebo pobyt v nemocnici. čítaj viac...

Služby

Analýza existujúcich poistných zmlúv. Spracovanie prehľadu poistiteľných rizík. Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy. Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy. Pružne aktualizovať a upraviť poistné zmluvy v priebehu ich platnosť. čítaj viac...