Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Služby

Poistné zmluvy

Analýza existujúcich poistných zmlúv:

cieľom je získať prehľad o kvalite poistenia majetku a následne klienta zrozumiteľne informovať o existujúcich pozitívach či rizikách vyplývajúcich z takto uzavretej poistnej zmluvy. Našou úlohou nie je za každú cenu hľadať v existujúcich poistných zmluvách nedostatky, ale pokiaľ obsahujú isté nekryté riziká, je našou povinnosťou o tejto skutočnosti klienta informovať.

Spracovanie prehľadu poistiteľných rizík:

predstaviť možnosti, aké u konkrétneho klienta prichádzajú do úvahy

Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy:

celá činnosť smeruje k priblíženiu sa k optimálnej verzii poistnej zmluvy (s ohľadom na stav majetku, reálne riziká, požiadavky klienta a finančné krytie).

Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy:

s vybranou poisťovňou, prípadne s viacerými poisťovňami

Pružne aktualizovať a upraviť poistné zmluvy v priebehu ich platnosti