Capital Consult,s.r.o. je profesionálna maklérska spoločnosť

špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Životné poistenie

Dnešná doba je charakteristická tým, že žijeme veľmi rýchlo. Niekedy si ani neuvedomujeme, aké riziká podstupujeme pri plnení každodenných úloh, až kým nás život neprekvapí neočakávanou udalosťou, ako je napr. úraz alebo strata zamestnania.

Životné poistenie je spôsob, ktorý vás a vašich blízkych chráni v nepredvídaných situáciách.

Poisťovne poskytujú celý rad produktov životného poistenia. Obehať všetky pobočky poisťovní a zistiť si ceny a služby, je časovo náročné. Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. spolupracujú so všetkými poisťovňami na Slovensku, preto vám vedia poskytnúť podrobné informácie o tom, aké životné poistenie je pre vás výhodnejšie.

Existuje niekoľko druhov životných poistení a ich kombinácií v závislosti od toho, aké poistné udalosti majú pokrývať.

Životné poistenie

Niektoré životné poistenia slúžia iba na krytie rizík, ktoré by mohli v živote človeka nastať, napr. úraz, invalidita, smrť. Toto poistenie využívajú klienti, ktorí majú hypotéku alebo úver. Mať rizikové životné poistenie je vo väčšine prípadov podmienkou poskytnutia úveru alebo poistenia.

Iné životné poistenia, tzv. kapitálové alebo investičné, sú spojené s garanciou vyplatenia určitej sumy po uplynutí poistného obdobia alebo skôr pri vzniku poistnej udalosti, napr. smrti.

Poisťovacie inštitúcie majú širokú ponuku produktov, kde základné produkty dopĺňajú pripoistenia, ktorými riešia, napr. úrazy, kritické choroby, hospitalizáciu v dôsledku choroby a úrazu, ochranu pri invalidite a prípadne nadštandardné liečebné úkony.

Poplatky za životné poistenie sú individuálne. Sprostredkovatelia pri poskytovaní poradenstva najprv preskúmajú vašu životnú situáciu, na základe ktorej vám výberom z viacerých ponúk vedia ponúknuť poistenie šité na mieru. Rozhodnúť sa môžete pre také životné poistenie, ktoré vám bude po všetkých stránkach plne vyhovovať.

Nemusíte sa obávať malých písmen v zmluvách životného poistenia. Sprostredkovatelia ich prečítajú za vás a odpovedia na všetky otázky. Sprostredkovatelia spoločnosti Capital Consult,s.r.o. ponúkajú zadarmo aj preskúmanie existujúcich poistných zmlúv a pomoc v prípade poistnej udalosti.

Späť na produky

Chcete lacnejšie poistenie?

Vyberte si prosím druh poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domov, bytov a domácností

Poistenie bytových domov

Majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Napíšte prosím Vašu požiadavku: